111. Wijsheid van de minderheid

04-04-2021
Wijsheid van de minderheid. Ofwel diepe democratie. Wat inhoudt dat wanneer de meerderheid ergens een besluit over neemt, de minderheid daar niet automatisch mee instemt. Ik lees dat het betekent dat we even goed naar de meerderheid moeten luisteren als naar de minderheid. Dat we van elkaars standpunten kunnen leren en daar ons voordeel mee kunnen doen. Dus ophouden met elkaar bestoken met voorstellen vanuit eigen belang, maar komen tot een breed gedragen besluit waarin alle invalshoeken aan bod komen. Op ieder denkbaar gebied beschieten we elkaar met verwijten. We luisteren amper en zetten de hakken in het zand.
Met het zwabberende Nederlandse coronabeleid ben ik als progressief stemmer benieuwd naar de zorgvoorstellen van de wijze minderheid van de rechts populistische politieke partijen. Waarbij ik het oneens blijf met partijen die corona afdoen als een griepje. Met 15.000 extra sterfgevallen in 2020 is de oversterfte volgens het CBS aanzienlijk hoger dan in jaren met zware griepgolven. En naast chronisch zieken en ouderen leggen nu ook mannen vaker het loodje.
In landen die voorop lopen met vaccineren keldert het aantal besmettingen en worden maatregelen opgeheven. Inenten hoeft voor mij niet verplicht te worden, al ben ik zelf wel gevaccineerd. Want net als iedereen hoop ik dat we zo snel mogelijk van die beperkingen afkomen.  

Rechtse aanpak:
  • - Crisisreserve opbouwen van verpleegkundigen, artsen, bedden, apparatuur, gebouwen.
  • - Beschermingsmiddelen, geneesmiddelen en apparatuur in eigen beheer maken.
  • - Investeren in de zorg.
  • - Bureaucratie terugdringen en macht zorgverzekeraars inperken.
  • - Gat tussen thuis en verpleeghuis opvullen door herintroductie bejaardenhuizen.
  • - Gesloten ziekenhuizen en spoedeisende hulpposten heropenen.
  • - Economen, ethici en juristen toevoegen aan Outbreak Management Team om meerzijdige blik op
  •   situatie te krijgen.
  •  
Helemaal mee eens. Wat ik mis is uitleg over hoe we dit gaan bereiken. Waar we met de huidige zorgpersoneelstekorten extra mensen kunnen vinden. Hoe we de macht van farmaceuten en zorgverzekeraars denken te beknotten. En waarvan we alles gaan betalen. 
 
Mijn blog liever in je mail? Vul hier je gegevens in. Je kunt er ook een opmerking kwijt. Vind je mijn blog leuk? Deel hem gerust met anderen. Graag zelfs.
 
 
< vorige blog: 110. Intuïtie en hulpvaardige stemmen volgende blog: 112. Helemaal zen >
 
 
inDelen